Sáng làm biếng lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại…thôi thì cố gắng lên trường chút vậy.  Thi cho rồi…
Đã khoá sổ rồi ấy chứ.  nhưng có thầy Lánh chống lưng nên có thể bổ sung sau.  Sướng…Sao mà sướng?
1.  Vì có thể bổ sung điểm
2.  Vì thay vì người ta phải có bệnh nhân – gây tê gai –  nhổ cho ra R6.  Thế mới có điểm.  Đằng này bệnh nhân nằm sẵn.  Chỉ gây tê rồi thầy nhổ.  Vậy cũng có điểm heheh.
3.  Vì thầy rất dể chịu  (Cơ mà bữa nay thầy cũng hơi bị khó ở…)
Vừa rút kim ra, bệnh nhân tê ngay.  Thầy cho 8 rưỡi. tuy là bị la vì đeo vòng nhưng cô Cúc đỡ cho rằng: "Chắc nó đeo từ bé để cho tròn".  Hớn hở đi khoe.  Khoe xong bị so bì quá chừng hức hức….  Cái đồ cùi bắp mà hên vậy?  CHưa bao giờ nó gây tê gai trong đời.  Đây là lần đầu tiên cũng là lần thi hixx hixx…Thậy anh hùng dũng sĩ…hên không biến thành "liệt sĩ".  Trong khi mấy đứa chinh chiến bao năm,  thi chỉ có 8 điểm, thầy còn doạ chia đôi vì thầy đứng chỉ – con Dương,  hoặc như con Cơ,  gây tê mà bệnh nhân hổng thèm tê, thầy khỏi cho điểm luôn…
Vui ghia. 
Vui lắm.

Advertisements